Reģistrēties pie ģimenes ārsta

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var iesniegt reģistrācijas vai pārreģistrācijas pieteikumu par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildniecībā esošām personām pie ģimenes ārsta, kā arī pārskatīt visus reģistrācijas pieteikumus un to statusus. Kā piereģistrēties? Pakalpojuma pieprasīšana 1. Portālā www.latvija.lv . 2. Izvēlas e-pakalpojumu “Reģistrēties pie ģimenes ārsta”. 3. Autentificējas ar eID vai e-paraksta viedkarti vai internetbankas autentifikācijas […]

Kas ir e-veselība portals un kā lietot?

Kas ir e-veselības? E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. WWW: www.eveseliba.gov.lv Šobrīd E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir brīvprātīga – zāļu receptes un darbnespējas lapas var izrakstīt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapām. No 2018. gada […]