E-RECEPTE

Ka izmantot elektronisko zāļu recepti?

1. Ārsts E-veselības sistēmā izraksta pacientam e-recepti.

2. Pacients dodas uz aptieku, lai iegādātos zāles.

3. Aptiekā pacients uzrāda pasi vai personas apliecību (eID).

4. Farmaceits izsniedz zāles un reģistrē to izsniegšanu.

Vai e-receptes zāles aptiekā var iegādāties citam cilvēkam? 

Lai aptiekā iegādātos e-receptes zāles citam cilvēkam:

  •  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  •  jānosauc pacienta vārds un uzvārds;
  •  jānosauc e-receptes identifikācijas numurs (tas ir redzams E-veselības sistēmā ārstam, pacientam un deleģētajām  personām).

E-receptes izrakstīšanas laikā pacientam ir iespēja arī noteikt konkrētus cilvēkus, kuri drīkst aptiekā iegādāties viņam paredzētās zāles. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties tikai pacients un norādītie cilvēki. Pacients var arī norādīt, ka vēlas zāles iegādāties tikai pats, tādējādi liedzot to saņemšanu kādam citam.

Kas jāņem vērā par e-recepti E-veselības lietošanas sākumposmā?

Lai izvairītos no sarežģījumiem, iegādājoties e-receptes medikamentus aptiekā, pacienti tiek aicināti e-receptes izrakstīšanas laikā lūgt ārstniecības personu izsniegt arī e-receptes izdruku uz receptes veidlapas. Tādējādi tiks nodrošināts, ka sistēmas lietošanas sākumposmā, kamēr aptiekas pakāpeniski pievienojas E-veselības sistēmas lietotāju lokam, pacients nepieciešamos e-receptes medikamentus varēs saņemt jebkurā aptiekā.

 Ieguvumi, izmantojot e-recepti?

  • Ērti. Nav jāuztraucas par ārsta rokraksta salasīšanu vai receptes pazaudēšanu.
  • Kvalitatīvāka ārstniecība. Pacientam un ārstējošajiem ārstiem E-veselības sistēmā ir pieejamas visas izrakstītās e-receptes (tajā skaitā tās, kuras būs izmantotas un atdotas farmaceitam).