Kas ir e-veselība portals un kā lietot?

Kas ir e-veselības?

E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām.

WWW: www.eveseliba.gov.lv

Šobrīd E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir brīvprātīga – zāļu receptes un darbnespējas lapas var izrakstīt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapām. No 2018. gada 1. janvāra darbnespējas lapas un valsts kompensējamo medikamentu receptes varēs izrakstīt tikai elektroniski.

Kā lietot e-veselību?

  1. Interneta pārlūkprogrammā jāatver adrese www.eveseliba.gov.lv.

2. Jānospiež pogas “Pieslēgties”.

3. Nākamajā solī jānospiež pogas “Iedīvotājs”.

4. Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu visiem “Lietošanas noteikumiem”.

5. Jāautorizējas ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem:

  • internetbankas piekļuves datiem;
  • elektronisko parakstu;
  • personas apliecību (eID).

6. Turpiniet autentifikāciju izvēlētajā autorizācijas metodē.

Kādas ir iedzīvotāju iespējas e-veselībā?

Autorizējoties E-veselības sistēmā, šobrīd iedzīvotāji var:

  • apskatīt informāciju par savu ģimenes ārstu;
  • norādīt savu kontaktinformāciju un kontaktpersonu saziņai;
  • noteikt citiem E-veselības lietotājiem piekļuvi savai medicīniskajai informācijai;
  • apskatīt un izdrukāt sev vai apgādībā esošajām personām izrakstītās e-receptes, e-darbnespējas lapas u.c.