E-DARBNESPĒJAS LAPA

Infografikā atspoguļota elektroniskās e-darbnespējas lapas lietošana, sākot no tās izrakstīšanas līdz pabalsta saņemšanai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA). Ārsts E-veselības sistēmā atver e-darbnespējas lapu  Ja darba devējs vēlas pārliecināties par e-darbnespējas lapas atvēršanas faktu, pēc pacienta pieprasījuma ārsts vai pacients pats var nosūtīt šo informāciju uz darba devēja vai citu e-pastu. 1. Ārsts noslēdz […]

E-RECEPTE

Ka izmantot elektronisko zāļu recepti? 1. Ārsts E-veselības sistēmā izraksta pacientam e-recepti. 2. Pacients dodas uz aptieku, lai iegādātos zāles. 3. Aptiekā pacients uzrāda pasi vai personas apliecību (eID). 4. Farmaceits izsniedz zāles un reģistrē to izsniegšanu. Vai e-receptes zāles aptiekā var iegādāties citam cilvēkam?  Lai aptiekā iegādātos e-receptes zāles citam cilvēkam: E-receptes izrakstīšanas laikā […]

Kas ir e-veselība portals un kā lietot?

Kas ir e-veselības? E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. WWW: www.eveseliba.gov.lv Šobrīd E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir brīvprātīga – zāļu receptes un darbnespējas lapas var izrakstīt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapām. No 2018. gada […]