Reģistrēties pie ģimenes ārsta

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var iesniegt reģistrācijas vai pārreģistrācijas pieteikumu par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildniecībā esošām personām pie ģimenes ārsta, kā arī pārskatīt visus reģistrācijas pieteikumus un to statusus.

Kā piereģistrēties?

Pakalpojuma pieprasīšana


1. Portālā www.latvija.lv .

2. Izvēlas e-pakalpojumu “Reģistrēties pie ģimenes ārsta”.

3. Autentificējas ar eID vai e-paraksta viedkarti vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem.

4. Iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tos jāapstiprina.

Pakalpojuma saņemšana


Tiek attēlots paziņojums “Jūsu reģistrācijas pieteikums tiks nosūtīts Jūsu izvēlētajam ģimenes ārstam”.

Papildinformācija:

Cena:

Bezmaksas

Izpildes termiņš:

Darba dienās

Saņēmējs:

Jebkura persona